Wijksgewijs

De participatiesamenleving begint niet bij de koning of de overheid. De participatiesamenleving begint met Wijksgewijs. Wijksgewijs is een online sociaal platform voor bewoners van een wijk of buurt.

Participatiesamenleving

Met Wijksgewijs als mini-participatiesamenleving doe ik, Engelien de Haan, al 5 jaar ervaring op in mijn eigen wijk, Holthuizen in Arnhem. Voor mij was het destijds duidelijk dat bij de implementatie van de WMO de laatste schakel ontbrak: de aansluiting vinden van het aanbod van bovenaf bij de vraag van onderaf. Het aanbod is zichtbaar en in kaart gebracht. De vraag is onzichtbaar en moeilijk bereikbaar zonder de privacy van burgers te schenden. Zorg op maat, -het oorspronkelijke doel van de WMO-, is een illusie als het aanbod de vraag niet bereikt en als het aanbod in plaats van de vraag centraal staat.
 

Neutraal platform

Wijksgewijs geeft wijkbewoners een neutraal platform waarop zij elkaar kunnen vinden en kunnen leren kennen. De resultaten zijn niet meetbaar maar wel merkbaar en opmerkelijk. Door wijksgewijs groeit er een manier van samenleven in de wijk waarbij wijkbewoners elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Wijksgewijs fungeert als stem en aanspreekpunt van de wijk. Vragen worden zichtbaar. Als het antwoord niet in de wijk zelf gevonden wordt kunnen wijkbewoners samen op zoek gaan naar het antwoord of het aanbod dat past bij de vraag. Wijkwijzers (vrijwilligers uit de wijk met kennis en ervaring op bepaald gebied, die dat willen delen) wijzen de weg.
 

Communicatie tussen burgers en overheid

Wijksgewijs is niet alleen communicatie tussen wijkbewoners onderling, maar ook communicatie tussen burgers en overheid. Wijksgewijs is het adres en aanspreekpunt van de wijk en voor de overheid een prachtig middel voor wijkgerichte communicatie en informatie. Samenwerking tussen wijkbewoners en beleidsmakers ontstaat als vanzelf. Wijkbewoners werken zelf actief mee aan het verbeteren van hun eigen leefomgeving en voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor die leefomgeving.

Wijksgewijs maakt op natuurlijke wijze van een wijk of buurt een mini-participatiesamenleving en al deze minis maken samen een grote participatiesamenleving. Een samenleving waar zorg op maat en zorg voor elkaar geen utopie zijn, maar werkelijkheid kunnen worden. Een samenleving waarin respect en waarden en normen voorgeleefd en overgenomen kunnen worden en waar ouderen en jongeren zich aan elkaar verbonden en veilig voelen. Wijksgewijs is tot stand gekomen door samenwerking met de volgende partijen: