Ontstaan van Wijksgewijs

Wij mogen dankbaar zijn met het grote aanbod aan voorzieningen in Nederland. Het is voor locale overheden zoals gemeenten er veel aan gelegen om in goed contact ge staan met haar burgers. Toch kan het je als burger de nodige moeite en tijd te kosten om van bijvoorbeeld de gemeente antwoord te krijgen op je vragen. Wijksgewijs maakt deze communicatie gemakkelijker. Via Wijksgewijs kun je berichten plaatsen, lezen en reageren. Op deze manier is direct contact mogelijk tussen wijkbewoners onderling en met de wijkagent, wijkregisseur, de gemeente en maatschappelijke organisaties.


Wijksgewijs huis

Via Wijksgewijs krijgen de wijken die zich aanmelden de beschikking over een gratis forum. Is er behoefte aan faciliteiten voor opvang van kinderen (tussenschools, naschools, kinderopvang), ouderen (dagopvang), ontmoeting- en vergaderruimte, spreekuurruimte voor huisarts, wijkzuster enz.? Het Wijksgewijs huis kan hiervoor worden gebruikt. Naar keuze door vrijwilligers uit de wijk of professionals. Beheerd door vrijwilligers uit de wijk. Gefaciliteerd door het gemeentebestuur. Kinderen en ouderen kunnen in hun eigen wijk worden opgevangen.