Hoe werkt het

Internetforum

De website wordt bij toerbeurt beheerd door vrijwilligers uit de wijk. Wijkbewoners zonder internet kunnen worden gekoppeld aan buren met internet, zodat iedereen toegang heeft tot de inhoud van de website. Gekoppeld aan de website is er een centraal e-mailadres voor iedere woonwijk. Naar dit e-mailadres kunnen inzendingen voor de website gestuurd worden en zijn de wijkwijzers aanspreekbaar. Daarnaast kan dit e-mailadres gebruikt worden om als wijk direct te communiceren met onder meer de wijkagent, wijkregisseur, wijkwethouder, klachtentelefoon van je eigen gemeente.


Wijksgewijs is er ook als je geen internet hebt

Het is handig om een mobiele telefoon voor je eigen wijk te reserveren. Deze kun je gebruiken voor wijkbewoners zonder internet, voor privacygevoelige zaken, voor spoed zaken. De mobiele telefoon wordt bij toerbeurt opgenomen door de wijkwijzers. Wijkwijzers zijn vrijwilligers uit de wijk die hun kennis en expertise op een bepaald gebied willen delen met hun buren. Zij zijn aanspreekpunt, doorgeefluik en contactpersoon in de wijk op hun eigen gebied. Daarnaast is het van belang een digitale nieuwsbrief uit te geven. Denk eraan om deze ook op papier aan te bieden voor de wijkbewoners zonder internet.