Wijksgewijs

Voor en door wijkbewoners

Wijksgewijs biedt kansen en mogelijkheden om in je eigen woonwijk contacten te leggen, eenvoudige zorgtaken voor elkaar te regelen, kennis met elkaar te delen, goederen en diensten te ruilen, te vragen of aan te bieden. Wijksgewijs geeft wijkbewoners een gezamenlijke stem en aanspreekpunt. Dit werkt in de praktijk veel beter dan dat je als individuele burger contact opneemt met wijkagent, wijkregisseur en bestuurders, of als individuele burger je stem laat horen.


Gratis te gebruiken!

Het is gratis voor alle bewoners van de wijk, ongeacht religie, leeftijd, afkomst of scholing. Geen winstoogmerk, geen reclame. Wijksgewijs is beperkt tot bewoners van de wijk, met of zonder internet. Beveiligd en afgeschermd. Privacy beschermd. Wijksgewijs denkt van onderaf. Wijkbewoners helpen elkaar om met vragen van onderaf aan te sluiten bij het aanbod van bovenaf. Wijksgewijs maakt het leven in de wijk of buurt spannender en levendiger.


Onderlinge verbondenheid

Elke wijk of buurt heeft zijn eigen wijs en kleur en bepaalt zelf hoe wijksgewijs eruit gaat zien. Net als bijen in een honingraat doe je als wijkbewoner veel samen. Eigenlijk ben je zelf een individuele cel, met zijn eigen identiteit en kleur. Als die cellen zich aan elkaar verbinden met behoud van eigen identiteit en kleur, maar bereid om met elkaar te delen, dan ontstaat er in de wijk een geheel als een honingraat.